“Sale page” หรือ “landing page” เป็นหน้าเว็บหนึ่งหน้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นลูกค้า หรือให้ผู้เยี่ยมชมดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น การซื้อสินค้า การลงทะเบียน การสมัครสมาชิก หรือการกรอกแบบสอบถาม สิ่งหนึ่งที่สำคัญของ sale page คือการเก็บข้อมูลการติดต่อของผู้เยี่ยมชม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการติดต่อหรือการติดตามในอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้าจริง ๆ

Sale page สำคัญเนื่องจากมีบทบาทในการสร้างธุรกิจและเพิ่มยอดขาย ส่วนเหตุผลที่ทำให้ sale page สำคัญคือ

  1. การแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า: Sale page เป็นส่วนที่ช่วยในการสร้างการแปลงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นลูกค้าจริง ๆ เราสามารถปรับแต่ง sale page ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เยี่ยมชม
  2. เพิ่มยอดขาย: การทำ sale page อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่ผู้เยี่ยมชมที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้น
  3. การสร้างความน่าเชื่อถือ: Sale page ที่มีการออกแบบเป็นระเบียบและมีข้อมูลที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมรู้สึกมั่นใจในการที่คุณให้บริการหรือผลิตภัณฑ์