บริการของเรา

เว็บไซต์สำเร็จรูป

รับทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม wordpress มี package ให้บริการมากมายราคาเลือกบริการให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

เพิ่มเติม

รับเขียนโปรแกรม

บริการรับเขียนโปรแกรมตาม requiment ของลูกค้ามีบริการหลังส่งมอบและพัฒนาระบบตามหลัก software engineering และเครื่องมือที่ทันสมัย

เพิ่มเติม

โปรแกรมสำเร็จรูป

เรามีโปรแกรมสำเร็จรูปให้บริการและสามารถประแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้เช่นระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (PO PR) คำนวนเงินเดือน ( PayRoll ) ระบบคลังสินค้า ( Inventory ) ระบบการขายหน้าร้าน ( POS ) ระบบคิว (queue)

เพิ่มเติม

บทความล่าสุด